Begroting Gemeente Maastricht 2016

Een saaie begroting?

Verleden week is de begroting 2016 in de raad behandeld. Deze begroting opgesteld door onze VVD wethouder van financiën John Aarts is volgens bijna alle partijen in onze raad een degelijk financieel stuk dat vertrouwen naar de toekomst uitstraalt.

Voor Stefan Gijbels, journalist van de Limburger, is dit echter niet wezenlijk. Hij vond het, zoals hij meermaals berichtte, maar een saaie vertoning.

Gelukkig is dat met financieel goed onderbouwde stukken vaak het geval. Ik weet dat sommige journalisten graag zien dat raadsleden in de raadsvergadering rollebollend over elkaar heen vallen. Men kan dan zeggen: “Kijk, dat is nu de politieke realiteit. Onze gekozen volksvertegenwoordigers zijn alleen maar bezig met zichzelf te profileren en hebben geen aandacht voor de belangen van de stad”. Gelukkig was dit bij de begrotingsbehandeling niet het geval en werd het het voor Stefan een saaie avond, waarvan ik hoop er nog meer zullen volgen.  

Goed onderbouwde financiële stukken, zoals de kaderbrief, de begroting, de management rapportage en de jaarrekening zijn wezenlijk voor het goed functioneren van onze gemeentelijke financiën. Bij behandeling in de raad hoort zeker een politieke discussie, maar laat deze alsjeblieft over de inhoud van de stukken gaan en niet bijvoorbeeld over de kleur van zwarte Piet of iets dergelijks.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de VVD ingestemd met een motie van Groen Links betreffende een autoloze zondag. De reden waarom wij hiermee instemden is dat binnensteden in rap tempo veranderen. Hierop inspelen is noodzakelijk. Een autoloze zondag, binnen de singels van onze stad, zorgt niet voor een lege binnenstad, maar voor een andere binnenstad. In goed overleg met het Centrummanagement en commerciële partijen is mijn fractie ervan overtuigd dat ook een autoloze zondag een commercieel succes kan worden. Laten wij het maar een keer proberen.

 

Michel Severijns

Fractievoorzitter VVD.