Drugsproblematiek

Drugsproblematiek

 

De VVD-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het standpunt van de burgemeester inzake de drugproblematiek in onze gemeente.

Op de eerste plaats zijn wij blij met de handhaving van het ingezetenencriterium. Deze maatregel heeft Maastricht de laatste jaren behoedt voor de komst van miljoenen drugstoeristen met alle overlast die daarmee gepaard gaat.

De fractie maakt zich net als de burgemeester ook grote zorgen om de georganiseerde drugscriminaliteit die zorgt voor de achterdeur leveranties van de coffeeshops. Deze organisaties zijn onlosmakelijk verbonden met de coffeeshops en daar moet paal en perk aan gesteld worden.

Het eerste voorstel van De burgemeester om de achterdeur dicht te doen door de teelt van cannabis in de coffeeshops ten behoeve van de eigen klanten toe te staan vinden wij gewaagd, maar staan er niet direct afwijzend tegenover.

Het tweede voorstel om de coffeeshops te veranderen in kleine Social Canabis Clubs waar volwassenen met elkaar cannabis alleen voor eigen gebruik produceren heeft echter meer onze voorkeur, aangezien hier sprake is van een besloten club met een ledenadministratie die de controle makkelijker maakt.

Beide opties zijn echter in strijd met internationale verdragen en hieraan zijn wij volgens de VVD altijd aan gebonden. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De georganiseerde drugscriminaliteit met zijn criminele netwerken en ondermijnde effecten legt beslag op een groot deel van onze opsporingscapaciteit en vaak is het dweilen met de kraan open.

Beide voorstellen zijn voor de VVD, mits voldaan aan een gewijzigd nationaal gedoogbeleid en nieuwe internationale verdragen, bespreekbaar. Nogmaals wij beseffen ook dat het zo niet langer kan doorgaan en dat de greep van de drugscriminaliteit steeds beklemmender wordt.

Michel Severijns - Fractievoorzitter