Geen stedenband Chengdu meer

De VVD wil af van de stedenband met het Chinese Chengdu. De stedenband levert geen concrete voordelen op voor de stad Maastricht en de fractie voelt zich niet prettig bij het feit dat China in verband wordt gebracht met bedrijfsspionage.