Jurgen van Heertum beëdigd als burgerlid

Jurgen van Heertum beëdigd als nieuw burger-raadslid voor de Maastrichtse VVD

Tijdens de raadsvergadering van 16 maart jl. is Jurgen van Heertum benoemd als burger-raadslid voor de Maastrichtse VVD. Jurgen werkt als bestuursadviseur bij de Provincie Limburg en heeft 2,5 jaar de VVD in het Limburgs Parlement ondersteund als fractiemedewerker.

Voor de Maastrichtse VVD zal hij onder andere het woord voeren over sociale zekerheid, verkeer & vervoer en belastingen.