Artikel 47 vragen VVD - Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

17 juli 2020

Sinds 1 januari jongstleden is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Deze wet heeft gemeenten een veel grotere rol gegeven in de aanvraagprocedure voor gedwongen zorg voor psychiatrische patiënten. De VVD is bezorgd over de uitvoering van de Wvggz, en de rol van de gemeente hierin. De NOS heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed in het artikel: ‘Psychiater verdrinkt in papierwerk door nieuwe wet voor verplichte zorg’ 1 , van 8 juni 2020. In de bijlage leest u de vragen terug die de VVD hierover heeft gesteld.