Tekorten bij de kredietbank Limburg

De gemeente Maastricht en enkele andere gemeenten in Limburg regelen de schuldhulpverlening via de Kredietbank Limburg. De VVD vindt het heel belangrijk dat mensen die in de problemen komen via een goede weg geholpen worden en er weer bovenop komen. Wat de VVD echter niet acceptabel vindt zijn de grote tekorten van de kredietbank.

© Webmaster

In 2014 hield de kredietbank nog €400.000, - over wat weer ten goede komt aan de gemeenten die deelnemen. Sinds 2016 heeft de kredietbank echter een steeds verder oplopend tekort. In 2017 was het tekort al opgelopen tot bijna € 500.000, -.

Deze kosten moeten vervolgens uit het armoedebudget van de gemeente betaald worden. Voornaamste oorzaak van het tekort zijn de extra kosten door een nieuw softwaresysteem dat niet goed functioneert. De gehele raad van Maastricht maakt zich zorgen over de ontwikkelingen en vreest dat de doelstellingen ook de komende jaren niet gehaald zullen worden. Daarom hebben alle partijen tijdens de raadsbehandeling samen een amendement ingediend om de begrotingswijziging van 2018 af te keuren en vragen zij om maatregelen. Daarnaast heeft de VVD samen met alle andere partijen een motie ingediend die het college oproept om inspanning te leveren de tekorten terug te dringen.

Bibi van de Wouw heeft deze motie namens de VVD ingediend. Al met al was het een bijzondere raadsvergadering, omdat het niet vaak voor komt dat alle partijen op een lijn zitten.