Concept coalitie akkoord

Op vrijdag 1 juni hebben CDA, SPM, GroenLinks, D66, VVD en SP overeenstemming bereikt over een concept coalitie akkoord. Het is nog niet definitief omdat sommige van die partijen het akkoord aan hun ledenvergaderingen moeten voorleggen ter goedkeuring.

De fracties van CDA, Senioren Partij Maastricht, GroenLinks, D66, VVD en SP spreken in hun onderhandelaarsakkoord de nadrukkelijke intentie uit om hun ambitie - Maastricht als onbegrensde en ontspannen stad - in samenspraak met raad, stad en regio te realiseren. Daarom ligt er geen vuistdik, dichtgetimmerd document maar een hoofdlijnenakkoord. De VVD is tevreden met dit akkoord. Vele van de punten uit het VVD verkiezingsprogramma zijn terug te vinden. Een kleine selectie van de punten waarmee de VVD zich gelukkig prijst zijn:

 • De benoeming van de internationale universiteitsstad en alles wat hiermee samenhangt, zoals welkome ontvangst studenten, bevordering kennisstad en het hier houden van afgestudeerden.

 • Voortzetting economische samenwerking tripool.

 • Verdere steun van zakelijk toerisme (congressen) via MECC, Maastricht Congres Bureau en Health Campus.

 • Verbinding van Belvédère via een kralensnoer (aantrekkelijke route) richting binnenstad ter bewaking van een vitale binnenstad voor het MKB.

 • Benoeming van de maakindustrie en continuering van de impuls voor de creatieve industrie.

 • Aandacht voor meer eigen initiatief o.a. in buurten.

 • Voortgang tram project, betere en meer voorzieningen voor fietsers en voetgangers, voortzetting Maastricht Bereikbaar en uitwerking stad en spoor (vermindering barrière werking spoor).

 • Verduurzaming en vergroening, zoals gebruik van industriële restwarmte (na Sappi nu Chemelot) waarvoor de VVD altijd al pleitte i.r.t. het blijven van de maakindustrie.

 • Geen bezuinigingen op armoedebeleid. Meer structurele aanpak van armoede, waardoor het aantal mensen in armoede ook daadwerkelijk afneemt, door een structurele analyse ook met kennisinstellingen naar de oorzaken en aanpak van die oorzaken. En door de 50 gezinnen aanpak waarin concreet gekeken wordt om armoede doorgifte van generatie op generatie te doorbreken.

 • Extra aandacht en gelegenheid om de Maastrichtse collecties die nu in depots zijn permanent te exposeren.

 • Meer handhaverscapaciteit.

 • Verhoging van de OZB is niet voorzien.


  Lees ook: het Onderhandelaarsresultaat: "Maastricht onbegrensd en ontspannen"