Schriftelijke vragen Studentenhuisvesting


Description: C:\Users\Nicky\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\rgb.jpg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht


 

Betreft: artikel 47 vragen studentenhuisvesting


Maastricht, 18 december 2018


 

Geacht College,


 Recentelijk heeft de Raad brieven van de Vereniging Verhuurders Woonruimte Maastricht (VVWM) (13/12/2017 Reg.nr. 2017.42082) en Maastricht University (UM) (14/12/2017 Reg.nr. 2017.42514) ontvangen waarin zorgen worden geuit over de tekorten aan studentenhuisvesting. Zowel de VVWM als de UM wijzen op veranderende omstandigheden binnen de markt van de studentenhuisvesting, zoals het onttrekken van studentenwoningen en de toename van het aantal internationale studenten.


De VVD maakt zich grote zorgen over deze berichtgeving. Zoals al vaker benadrukt is de VVD van mening dat de zeer stringente regulering op het toevoegen van studenteneenheden alsmede het maximeren van het aantal studenten per straat zorgt voor slechte marktomstandigheden.


Studenten en kenniswerkers verbonden aan de onderwijsinstellingen in Maastricht zijn een levensader geworden voor onze stad. De VVD wil dat Maastricht dan ook aantrekkelijk blijft om te studeren, een (relatief) snel vindbare en goedkope kamer draagt enorm daaraan bij.


Daarom heeft de VVD de volgende vraag:


1. Deelt het College de zorgen die geuit worden in de brieven die de Gemeenteraad ontvangen heeft?


a.     Zo ja, is het college van mening dat er zo snel mogelijk actie ondernomen moet worden?


b. Zo nee, wat is dan de visie van het College op de huidige omstandigheden op de markt voor studentenhuisvesting?


Eind 2018 worden de regels rondom studentenhuisvesting geƫvalueerd. Dit betekent dat indien de evaluatie afgewacht wordt, geen oplossing voor het begin van het academisch jaar 2018-2019 gevonden zal worden. We hebben daarom de volgende vragen:


2. Is het College bevoegd om een uitzondering te maken op het vastgestelde beleid rondom de toevoeging van studenteneenheden?


a.     Zo ja, bent u bereid deze bevoegdheid te gebruiken en daarmee meer toevoeging toe te staan dan vastgelegd in de woonprogrammering?


b.     Zo nee, bent u bereid zo snel mogelijk een voorstel aan de Raad voor te leggen waarin deze uitzondering gemaakt kan worden? Graag toelichting.


3. Is het College van mening dat de strenge regulering bijgedragen heeft aan de ontstane tekorten op de studentenhuisvestingmarkt? Graag toelichting.


4. Is het College van mening dat het toevoegen of onttrekken van studentenwoningen aan de woningmarkt een van de meest flexibele mutaties binnen de markt is en daardoor strakke regelgeving niet past bij dit soort type woningen? Graag toelichting.


 Met vriendelijke groet,


Nicky Beckers                                        Michel Severijns

Burgerraadslid                                      Fractievoorzitter