Procesevaluatie over het project Tram Vlaanderen - Maastricht

© Paul Limpens

Beste allen,

De mooiste kersen hangen altijd aan de hoogste moeilijk bereikbare tak. Het mooiste Edelweiss groeit altijd boven de diepste afgrond. Goede en mooie dingen zoals een euregionale verbinding met alle voordelen van dien krijg je niet makkelijk.

Er zijn heel wat moeilijkheden te overwinnen en er liggen vele beren en dwarsliggers op de rails. Dat is ook in ons tramproject gebleken, zoals Berenschot zo correct formuleert.

De hoofdconclusie is dat de complexiteit van het project is onderschat en dat men mede hierdoor de grip op het project is kwijtgeraakt.

Onvoldoende kennis, afhankelijkheid van  externe bureau’ s , een onduidelijke scope etc. zijn enige van die probleempunten.

Berenschot is niet alleen helder in haar analyse van de problemen, maar geeft ook duidelijk antwoord op de hoofdvragen.

Ambtelijk waren er signalen bekend maar men dacht deze in controle te hebben en men was steeds op zoek naar oplossingen.

Zo kennen wij onze ambtenaren ook, loyaal, zoekend naar oplossingen en geenszins bewust proberen info achter te houden. Bijgevolg waren bestuurders ook niet in staat verder info te delen.

Kort gezegd, gebrek aan kennis en onvoldoende inzicht in de complexiteit leidden er toe dat er te weinig inzicht was in de omvang van de problemen, waardoor die onvoldoende duidelijk waren en dus ook niet gemeld konden worden.

Er kunnen grote woorden gesproken worden over deze tekortkomingen en dat is ook al gebeurd bij bijv. de review, maar niemand en zeker de stad Maastricht wordt er niet beter van.

Men kan er vinden van wat men wil en zeker achteraf, maar essentieel is of wij dat, wat wij van waarde achten voor de toekomstige ontwikkeling van onze stad, loslaten op het moment dat er problemen zijn of juist met vernieuwde energie de kansen voor toekomstige generaties met beide handen aanpakken.

Het zal u niet verbazen dat de VVD kiest om dit belangrijk project voor de stad en voor de werkgelegenheid voort te zetten en te leren van de problemen welke Berenschot in kaart heeft gebracht.

Berenschot heeft vele verbeterpunten genoemd en het college in de vorm van het projectplan de aanbevelingen allemaal een plaats gegeven dan wel daarbij in onze ogen terechte kanttekeningen gemaakt.   (bijv. verantwoordelijkheden zoals  voor het bestemmings plan binnen de lijn organisatie laten).

Ik kan u zeggen dat wij nooit eerder bij bijvoorbeeld rekenkamerrapporten zo een uitvoerige en gedetailleerde vertaling van aanbevelingen gezien hebben op alle punten van scope tot communicatie. Wij zouden dan ook niet weten wat je daar nog aan zou kunnen toevoegen!!!

Uitgebreider kan niet. De VVD onderschrijft dat een zo uitgebreid plan wel de nodige flexibiliteit moet kennen en geen harnas moet worden.

Natuurlijk snappen wij dat een uitgebreid plan geen garantie is dat alles goed komt of van zelf gaat. Er zijn nog voldoende dwarsliggers en u kent ze allemaal. (bestemmingsplan, rijkssubsidie, problemen aan Belgische zijde)

Het is echter wel een basis om nog steeds binnen de oorspronkelijke budgetten de beste kersen en het mooiste Edelweiss voor de stad te plukken.


Met vriendelijke groet,


Paul Limpens