Meer aandacht voor ondernemerschap in de Kunst en Cultuursector

Meer aandacht voor ondernemerschap in de Kunst en Cultuursector


Op 8 maart is het raadsvoorstel "innovatieagenda kunst en cultuur" besproken. Lees hier het standpunt van de VVD fractie over dit voorstel.
De inhoud is tot stand gekomen met input van het culturele veld en burgers middels diverse dialoogsessies. Tijdens de eerste sessies zijn er heel veel idee├źn opgehaald en vervolgens zijn er ook sessies georganiseerd 
om gezamenlijk prioriteiten te benoemen. En dan nog is het geen gemakkelijke klus geweest om al die input te verwerken in het voorstel waarvoor onze complimenten. 

Doel is om cultureel brandpunt te zijn en te blijven. Door innovatie te realiseren in de sector. Proeftuinen en experimenten zijn het startpunt van diverse innovatietrajecten; Pas als deze daadwerkelijk geïmplementeerd worden in de sector dan spreek je over een geslaagde innovatie. De VVD vindt dan ook dat we in het vervolgtraject goed moeten letten op de implementatie en de borging. Daarom vragen wij aan de wethouder om de raad goed te informeren over de voortgang.

De VVD  vindt het belangrijk dat een deel van het innovatiebudget wordt ingezet voor de ontwikkeling van een cultuurscan. Om de maatschappelijke waarde te meten. Immers er gaat dit jaar 30 miljoen van de gemeentebegroting naar de kunst en cultuursector. Dan vinden wij het belangrijk om goed inzichtelijk te maken wat de Maastrichtse burger daarvoor terugkrijgt. De aandacht voor maatschappelijke waarde zien we ook uitgebreid terug in de stukken van de Minister en van de Raad voor Cultuur. Onder maatschappelijk waarde valt onder andere publieksbereik en ondernemerschap. De Maastrichtse instellingen die aanspraak willen maken op de Basis Infrastructuur 2017-2020 hebben hun plannen al moeten dienen. Met daarin hun visie en verantwoording over publieksbereik en ondernemerschap. Dat vindt De VVD een goede zaak en wij zien deze onderwerpen graag terugkomen in de cultuurscan en dan voor alle culturele instellingen.