Guiseppe Noteborn


Mijn speerpunten:

- Stoppen met beperkingen voor de huizensector in onze stad

- Parkeervoorziening voor studenten buiten de stad en geen overlast voor bewoners

- Lasten niet verhogen en kritisch kijken naar hoge uitgaven


Graag vertel ik kort wat over mijzelf en waar ik voor de stad Maastricht mijn energie in wil steken. Ik ben op mijn 16de met politiek begonnen en lid geworden van een partij. Dit kwam voornamelijk uit mijn gevoel van onrecht over meerdere facetten van de overheid. Zo vind ik dat een burger meer recht moet hebben op het geld wat hij verdiend en dat de overheid niet zo veel over hem te zeggen heeft. Keuzevrijheid van religie, geaardheid of het werk dat je doet, moet er in mijn ogen zijn.

Mijn achtergrond is voornamelijk financieel, ik studeer Financial Services Management en daarnaast ben ik ook werkzaam naast mijn studie. Ik heb enkele jaren voor de SNS gewerkt en momenteel ben ik verzekeringsadviseur voor een assurantiekantoor.

Vanuit mijn perspectief vind ik het erg belangrijk dat niet meer geld uitgegeven wordt dan binnenkomt en dat de burger ook zoveel mogelijk van zijn verdiende geld in eigen hand behoudt. Mijn gevoel over recht en eerlijkheid speelt hier natuurlijk een rol in. Ik vind het namelijk niet meer dan eerlijk dat de gemeente het zuinig aan doet zodat de burger zoveel mogelijk financieel ontzien blijft.

Ook bij mijn zienswijze over de huizensector speelt dit gevoel mee. Waarom mag iemand geen huis bouwen zonder een slooppremie te betalen? Betekent dat dan niet dat er geen geschikte woning was? Of neem bijvoorbeeld studenten die zonder kamer zitten en bij vrienden moeten slapen omdat de gemeente een maximum afgeeft voor het aantal panden dat naar kamergebruik omgezet mag worden. Zowel de pandeigenaar als de huurder zijn hierbij alletwee de dupe. Dit is in mijn ogen niet logisch en niet eerlijk voor de burgers.


Natuurlijk moet je in de politiek ook af en toe pragmatisch zijn, de overlast van parkerende studenten is in sommige wijken erg aanwezig. Het opheffen van parkeerfaciliteiten door de universiteit is dan ook niet verklaarbaar. Het aantal studenten en impliciet ook autogebruikers stijgt ieder jaar. Daarom vind ik bijvoorbeeld dat de gemeente op dit dossier, in samenspraak met de Universiteit samen op zoek moet gaan naar faciliteiten. Dit zorgt er namelijk voor dat de bewoners en de studenten hun auto netjes kwijt kunnen. Dit zorgt voor een win-win situatie voor alle partijen en het hoeft financieel helemaal niet zoveel te kosten en kan zelfs kostenneutraal geƫxploiteerd worden.


Met vriendelijke groet,

Guiseppe Noteborn


Heeft u vragen aan Guiseppe Noteborn? Mail hem via guiseppe.noteborn@gemeenteraadmaastricht.nl