Bibi van de Wouw-Simons

Eerste Woordvoerder Portefeuille Sociale Zekerheid - Kunst en Cultuur - Stadsontwikkeling

Tweede woordvoerder: OnderwijsWat doe je in het dagelijks leven? Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik woon met mijn man en twee kinderen in de wijk Hazendans. Het moederschap combineer ik met een parttime- baan als communicatie adviseur bij Woonpunt. Daarnaast ben ik voorlichtster voor WarChild.

Hoe zijn je politieke ambities ontstaan?


Iedereen maakt zich wel eens zorgen over zaken die spelen in de stad. Dat kunnen kleine of grote dingen zijn. Ik maak me zorgen over de economie en de werkgelegenheid. Als je kijkt naar de gemeentebegroting dan verbaast het me dat slechts 2 procent van de Maastrichtse begroting naar stimulering van economie en werkgelegenheid gaat. Dat is het laagste percentage uit de begroting! Vergelijk dat eens met 25 procent (hoogste percentage) die we uitgeven aan sociale zekerheid en reïntegratie. Die 25 procent is ook belangrijk. Er staat een hogere kwaliteit van leven voor een heleboel Maastrichtenaren tegenover. Maar feit blijft dat je met investeren in  ‘economie en werkgelegenheid’ geld verdient. Ik vind daarom dat er meer geld moet komen om kansen te benutten op het terrein van economie. Uiteindelijk hebben we daar allemaal baat bij. Daarnaast vind ik dat er meer parkeerplaatsen moeten komen in de stad, zodat de bezoekers al hun tijd kunnen gebruiken om te genieten van onze mooie stad in plaats van het zoeken naar een parkeerplaats.

Waarom zit jij in de politiek?

Ik ben actief aan de slag gegaan als volksvertegenwoordiger vanwege mijn maatschappelijke betrokkenheid. Graag wil ik iets betekenen voor deze mooie stad en de mensen die er wonen. Ik merk vaak in mijn omgeving dat mensen een duidelijke mening hebben over zaken die spelen in de stad of in hun buurt, maar dit niet durven te uiten in de gemeenteraad. Terwijl dat wel de plek is om invloed uit te oefenen op het beleid en op de keuzes die gemaakt worden.  Ook merk ik dat ik door mijn raadslidmaatschap mensen kan helpen die vragen hebben over hoe dingen werken bij de gemeente Maastricht of ergens tegenaan lopen. Het geeft een goed gevoel om deze mensen te kunnen helpen. 

Waarom heb je voor de VVD gekozen?

De VVD kiest voor een positieve insteek en dat past bij mij. Het uitgangspunt “zelf verantwoordelijkheid nemen” spreekt me vooral aan. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven en de keuzes die we daarin maken. Uiteraard moeten we mensen hulp bieden die dit nodig hebben, maar het besef van eigen verantwoordelijkheid mag niet verdwijnen.

Wat is het standpunt van de VVD inzake cultuur?

De VVD vindt dat de cultuursector meer op eigen benen moet staan en minder afhankelijk is van subsidie van de gemeente. Cultureel ondernemerschap en samenwerking in de cultuursector moeten we versterken. Het inzetten van onder andere de “innovatieagenda cultuur” moet daaraan bijdragen. De vindt het wel belangrijk dat gemeente stuurt op borging van deze trajecten, daar blijf ik als woordvoerder op dit onderwerp aandacht voor vragen.

Waarin onderscheid de VVD specifiek zich van andere partijen?

De VVD wil zo min mogelijk bemoeienis van de overheid. 

Wat voor soort politicus hoop je te zijn?


Ik hoop vooral dat ik duidelijk kan uitleggen welke keuzes de VVD maakt, waarom we dingen wel doen of niet doen. Uiteraard in het belang van de stad en haar bewoners.

Wat maakt Maastricht bijzonder voor jou?


Voor mij komt in Maastricht alles samen: wonen, werken, leven en genieten. Ik woon hier nu sinds 2002 en ik kan me niet voorstellen dat ik ooit nog ergens anders ga wonen.

Wie is jouw politieke voorbeeld/held?

Minister van defensie : Jeanine Hennis PlasschaertHeeft u vragen aan Bibi van de Wouw-Simons? Mail of bel haar via

Tel: 06 29 53 01 48