Paul Limpens

Eerste Woordvoerder Portefeuille Samenleven - Sport - Onderwijs - Verkeer & Mobiliteit - Beheer openbare Ruimte.

Tweede Woordvoerder Portefeuille Integrale Veiligheid - Algemene Inkomsten en Uitgaven - natuur, milieu, water & afval.