Paul Limpens

Portefeuille: Samenleven, Onderwijs & Jeugdzorg, Verkeer & Mobiliteit, Beheer openbare Ruimte, Natuur, Milieu, Water & AfvalHeeft u vragen aan Paul Limpens? Mail hem via paul.limpens@gemeenteraadmaastricht.nl