Michel Severijns

Raadslid en ondernemer in hart en nieren.

Eerste Woordvoerder Portefeuille Bestuur en Dienstverlening - Economie en Werkgelegenheid - Integrale Veiligheid - Algemene Inkomsten en uitgaven

Tweede Woordvoerder Portefeuille Wonen  


Raadslid en ondernemer in hart en nieren.

 

Ik ben in 1988 lid geworden van de VVD, omdat ik van mening was dat een ondernemer ook politieke verantwoording moet nemen.

In de eerste jaren ben ik een beetje sluimerend lid geweest. In 1999 ben ik in het bestuur van de VVD gekozen in de functie van penningmeester. Het penningmeesterschap heb ik tot 2006 uitgeoefend. Hierna ben ik toegetreden tot de fractie en burgerlid geworden in de commissies: Economische - Sociale zaken en Stadsbeheer, Milieu & Mobiliteit.


In november 2010 ben ik in de gemeenteraad gekomen. In de raad vervulde ik met veel plezier het voorzitterschap van de commissie Stadsontwikkeling. Ik was tevens lid van de commissie Economische en Sociale zaken. Bovendien was ik als commissievoorzitter lid van het Presidium van de raad. In november 2014 heeft de fractie mij benoemd tot

fractievoorzitter. Na de verkiezingen van maart 2014 ben ik in april weer be√ędigd als raadslid en wederom door de fractie gekozen als fractievoorzitter.

Vanaf januari 2015 heeft de raad gekozen voor een nieuwe werkwijze en zijn de oude commissies opgeheven. De raadsleden en burgerleden hebben allen een speciale portefeuille. Voor mij is dat Bestuur & Dienstverlening, Integrale Veiligheid, Economie & Werkgelegenheid en Algemene Inkomsten en Uitgaven. Bovendien maak ik deel uit van de commissie Begroting en Verantwoording.

 

In de afgelopen jaren heb ik ondervonden dat het raadslidmaatschap een intensieve job is, waar ik veel van leer en dit ook in de praktijk kan brengen. Raadsleden krijgen door de decentralisaties steeds meer verantwoordelijkheden. Om deze zich steeds uitbreidende taken goed te kunnen vervullen is meer kennis vereist en de verwerving hiervan neemt een aanzienlijk deel van mijn raadstijd in beslag.

Het is raadslidmaatschap is een parttime baan en deze conflicteert niet met mijn ondernemerschap. Deze combinatie maakt het mogelijk dat ik van verschillende kanten de gemeentelijke problematiek kan beoordelen. Wel is het jammer dat er maar weinig ondernemers tevens raadslid zijn.


Cultuur ligt mij na het hart. In mijn resterende vrije tijd ben ik bestuurslid van de Stichting Museum aan het Vrijthof en tevens voorzitter van de Businessclub van dit museum.

Een aantal zondagen per jaar trek er op uit met het dragersgilde van het Zwarte Kruis van Wyck.

Kortom de week is goed gevuld en heeft gelukkig meer dan vijf werkdagen.

Met vriendelijke groet,

Michel Severijns


Heeft u vragen aan Michel Severijns? Mail of bel hem via:

michel.severijns@gemeenteraadmaastricht.nl

Mobiel: 06 532 958 24